Werken marketing, sales, finance en customer care structureel samen? Ontwikkelen ze een 360° customer view? Wordt uw CRM-systeem optimaal benut? Welke data gedreven inzichten gebruikt u om klantgerichte organisatieprocessen te definiëren of te verbeteren?

Zijn Sales, Marketing, Finance en Customer care op de hoogte van uw bedrijfsdoelstellingen? Kijkt iedereen naar dezelfde dashboards? Welke data wisselen de verschillende verkoopgerelateerde afdelingen met elkaar uit? Gebeurt die uitwisseling op structurele basis? Of vormt elke afdeling een afzonderlijk eiland binnen uw organisatie?

Business processing is een belangrijke hoeksteen voor de realisatie van meetbaar hogere gemiddelde klantwaarde en marge. Data Driven Decision Management maakt werk van een geïntegreerde aanpak. Engageert alle afdelingen die deel uitmaken van het verkoopproces. En stuurt duidelijke, klantgeoriënteerde organisatieprocessen.

Met het oog op meetbare optimalisatie van de gemiddelde klantwaarde en marge.