Met wie doet u zaken en met wie beter niet? Wie bepaalt u uw betalingscondities, en hoe? Aan wie geeft u korting en waarom? Wat is de impact van laattijdige betalers op uw marge? Hoe optimaliseert u het aantal Days of Sales Outstanding (DSO)?

Inzicht in het risicoprofiel en het groeipotentieel van uw klanten en prospecten is belangrijker dan ooit.

Welke acceptatiecriteria liggen aan de basis? En hoe bepaalt u ze? Welke betalingscondities hanteert u? Maakt u inzake betalingscondities onderscheid tussen uw verschillende klantgroepen? Berekent u het aantal Days of Sales Outstanding (DSO)? Heeft u een actieplan om de DSO binnen uw organisatie te optimaliseren?

Data Driven Decision Management analyseert het risico- en groeipotentieel van uw klantenportefeuille. En helpt u om prospecten te identificeren met het juiste profiel.